Hastane Borçlarının Ödenmesi Süre Uzatması

         07.10.2020 tarih ve E.563478 sayılı HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayımlanan yazısı ile “ Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin 2017, 2018, 2019 ve 31/08/2020 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer alım bedellerinin ödenmesi konusunda yapılacak işlemlerle ilgili olarak;
         İlaç, tıbbi malzeme ve diğer tedarikçi firmalarımızın 31.08.2020 itibarıyla D.S. Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe kayıtlarına girmiş olan fatura bedelleri için dilekçe ve gerekli belgeler ile daha önce 20.10.2020  tarihi mesai bitimine kadar olarak belirtilen başvuru süresi 26.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
         İlaç, tıbbi malzeme ve diğer tedarikçi firmalarımızın Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze 26.10.2020 tarihi mesai bitimine müracaat etmeleri hususu ilgililere önemle duyurulur.