Firma Ödeme Takibi

Fatura Kesen Firmaların; Fatura Ödeme Takip Listeleri.

Bağlı İşletmeler

ERÜDSİM Bağlı İşletmeler Bilgi ve İletişim Listesi.

Kanunlar ve Mevzuat

Kanun, Mevzuat, Yönetmelik, Tebliğ, Yönerge, Usul ve Esaslar.

Bağlantılar

Üniversitemiz ve İhaleler İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları.