Erudsim Yönetimi

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM

 

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İŞLETME MÜDÜRÜ V.
DOÇ. DR. İSMAİL KOÇYİĞİT (İŞVEREN VEKİLİ)

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ÜNİTELER ve BAĞLI BİRİMLER
 

 
  • İlaç & Tıbbı Malzeme Kurulu (Üye)
  • Yönetim Kurulu
  • Ek Ödeme Komisyonu
 
GELİR TAHAKKUK VE FATURALAMA SATIN ALMA GİDER TAHAKKUK BİRİMİ
 
 
 
İşl. Müd. Yard. Öğr. Gör. Baki MURATOĞLU

A-Faturalama
B-Gelir Tahakkuk

 

A-İHALE BİRİMİ
Hast. Müd. Yard. Selma ÖZLÜ
 
A-İhale Birimi
B-Doğrudan Temin
-    22 d Cerrahi Sarf Malzeme Alımları
-    22 f sözleşmeler
-    Bakım Onarım Hizmet Sözleşmeleri
-    DMO Alımları
-    Tıbbi Cihaz Alımları
-    Demirbaş Malzeme Alımları

B-DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ
İşl. Müd. Yard. Öğr. Gör. Baki MURATOĞLU

A-Tıbbi Sarf Malzeme Alımları,
B-Hasta Başı Reçete
C-İcra Takibiİşl. Müd. Yard. Öğr. Gör. Baki MURATOĞLU


Gider Tahakkuk