Hastane Borçlarının Ödenmesi Hakkında Duyuru

06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22. Maddesi kapsamında 19.04.2018 tarihli Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

İlaç ve tıbbi malzeme tedarikçi firmalarımızın 31.12.2017 tarihinden önce D.S. Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe kayıtlarına girmiş olan faturalarından vadesi gelmiş olup, 06.04.2018 tarihine kadar ödemesi yapılmayan fatura bedelleri için dilekçe ve gerekli belgeler ile 07.05.2018  tarihi mesai bitimine kadar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze müracaat etmeleri hususu ilgililere duyurulur. 
 

BAŞVURU DOKÜMANI İNDİR. UYGULAMA ÖRNEĞİ İNDİR.

 

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ  DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ